Language of document :

2006 m. kovo 17 d. pareikštas ieškinys byloje De la Cruz ir kt. prieš Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrą

(Byla F-32/06)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovai: María del Carmen De la Cruz (Galdakao, Ispanija) ir kt., atstovaujami advokatų G. Vandersanden ir L. Levi

Atsakovė: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti 2005 m. balandžio 28 d. darbo sutartyje įtvirtintą skirstymą, kuris turėjo įsigalioti 2005 m. gegužės 1 d., priskiriantį ieškovus II grupei, dėl kurio nuo 2005 m. gegužės 1 d. pasikeičia visos ieškovų dėl teisėto ir nuolatinio įdarbinimo, t. y. III grupėje, turimos teisės.

Priteisti ieškovams: 1) nuostolius, sudarytus iš teisėto ir nuolatinio darbo užmokesčio ir visų iš to kylančių finansinių teisių (įskaitant pensiją). Atsižvelgiant į tai, mėnesinis skirtumas tarp pagrindinės algos II grupėje ir III grupėje yra lygus 536, 89 euro De la Cruz, Estrataetxe, Grados, Moral ir 474,57 euro Sànchez; 2) palūkanas už vėlavimą (intéréts du retard) sumokėti aukščiau minėtus nuostolius - nuo 2005 gegužės 1 d. iki visiško jų sumokėjimo; 3) žalos jų karjerai kompensaciją; 4) po 1 eurą kiekvienam ieškovui moralinei žalai atlyginti.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovai buvo įdarbinti kaip sutartininkai pagal Bendrijos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (BKTĮS) 3 straipsnio a dalį ir priskirti II pareigų grupei. Savo ieškinyje ieškovai teigia, kad, kadangi dalį savo funkcijų jie vykdo su aiškia atsakomybe ir nepriklausomai, todėl jie turėjo būti priskirti III pareigų grupei.

Pirmame pagrinde ieškovai remiasi BKTĮS 80 straipsnio, BKTĮS priedo 2 straipsnio, Bendrosios įgyvendinančiosios nuostatos dėl sutartininkų įdarbinimo ir panaudojimo Komisijoje bei gero administravimo principo pažeidimais ir akivaizdžia vertinimo klaida.

Antrame pagrinde ieškovai ginčija, kad jų skirstymas buvo nustatytas, neatsižvelgiant į jų pareigas ir atsakomybę bei į jų bendradarbių, dirbančių kitose agentūrose ir institucijose, padėtį. Todėl jie teigia, kad buvo pažeisti vienodo požiūrio, nediskriminavimo bei pareigų ir lygių lygiavertiškumo principai.

Trečiame pagrinde ieškovai ginčija, kad, rengiant jų darbo aprašymų projektus ir agentūros gairių dėl sutartininkų skirstymo projektą, nebuvo tinkamai konsultuotasi su Personalo komitetu.

Galiausiai ieškovai remiasi pareigos atsižvelgti į tarnautojų interesus, įtvirtintos Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnyje, pažeidimu.

____________