Language of document :

Žaloba podaná dne 21. března 2006 - Campoli v. Komise

(Věc F-33/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Franco Campoli (Londýn, Spojené království) (zástupci: S. Rodrigues a A. Jaume, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit jednak rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) napadené ve stížnosti podané žalobcem dne 10. srpna 2005, kterým byl ke dni 1. května 2004 změněn koeficient, příspěvek na domácnost a paušální příspěvek na vzdělání použitelné na důchod žalobce, jakož i jednak výplatních pásek žalobce v rozsahu, v němž se uplatnilo toto posledně uvedené rozhodnutí od března 2005;

informovat OOJ o účincích zrušení napadených rozhodnutí a zejména použití koeficientu, příspěvku na domácnost a paušálního příspěvku na vzdělání použitelných na důchod žalobce před 1. květnem 2004, a to se zpětným účinkem ke dni 1. května 2004.

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce se na podporu své žaloby dovolává velice podobných žalobních důvodů jako jsou žalobní důvody, které byly již uvedeny v řízení ve věci T-135/051, které bylo taktéž zahájeno žalobcem.

____________

1 - Úř. věst. C 132, 28.5.2005, s. 33.