Language of document :

2006. március 21-én benyújtott kereset - Campoli kontra Bizottság

(F-33/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Franco Campoli (London, Egyesült Királyság) (képviselők: S. Rodrigues és A. Jaume ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg egyrészt a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes által 2005. augusztus 10-én benyújtott panaszában vitatott határozatát, amely 2004. május 1-jén megváltoztatta a felperes nyugdíjára alkalmazható korrekciós együtthatót, háztartási támogatást és oktatási átalány költségtérítést, másrészt a felperes fizetési elszámolásait amennyiben azok 2005. május hónaptól kezdődően ez utóbbi határozat alkalmazását jelentik;

a Közszolgálati Törvényszék jelölje meg a kinevezésre jogosult hatóság számára 2004. május 1-jére visszaható hatállyal azokat a következményeket, amelyekkel a megtámadott határozatok megsemmisítése jár, különösen a korrekciós együttható, a háztartási támogatás és az oktatási átalány költségtérítés alkalmazására, amelyek a felperes nyugdíjára 2004. május 1-je előtt voltak alkalmazhatóak.

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A keresetének alátámasztására a felperes a - szintén általa indított - T-135/05. sz. ügy1 keretében már hivatkozott jogalapokhoz nagyon hasonló jogalapokra hivatkozik.

____________

1 - HL C 132. 2005.5.28., 33. o.