Language of document :

2006 m. balandžio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Martin Magone prieš Komisiją

(Byla F-36/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Alejandro Martin Magone (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokato E. Boigelot

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti apeliaciją nagrinėjusio ECHO generalinio direktoriaus 2005 m. birželio 7 d. priimtą sprendimą, kuris turi neigiamą poveikį, nes juo buvo pritarta Ataskaitai apie ieškovo karjeros raidą nuo 2004 m. sausio 1 d. iki rugsėjo 15 d. ir ji galutinai patvirtinta.

Panaikinti minėtą ginčijamą Ataskaitą apie karjeros raidą.

Panaikinti 2005 m. gruodžio 22 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, gautą 2006 m. sausio 5 d., dėl 2005 m. rugsėjo 6 d. pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį pateikto skundo dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo.

Pripažinti, kad ieškovas yra psichologinio ir profesinio priekabiavimo auka.

Priteisti neturtinės ir turtinės žalos bei žalos karjerai atlyginimą, įvertintą ex aequo et bono 29 000 eurų, su sąlyga jį padidinti arba sumažinti nagrinėjant bylą.

Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas savo ieškinį grindžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 12a straipsnio, 25 straipsnio antrosios pastraipos, 26 ir 43 straipsnių, 2004 m. kovo 3 d. Komisijos priimtų Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnį įgyvendinančių bendrųjų nuostatų, 2004 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimo dėl veiklos lygio užtikrinimo, administracinės veiklos instrukcijų ir jų gairių pažeidimais, piktnaudžiavimu įgaliojimais, tokių bendrųjų teisės principų kaip gynybos teisių užtikrinimas, gero administravimo principo, rūpestingumo pareigos, vienodo požiūrio principo ir tokių, kurie Paskyrimų tarnybą įpareigoja priimant sprendimą remtis tik teisiškai priimtinais motyvais, t. y. tokiais, kurie yra tinkami ir kurių atžvilgiu nepadaryta akivaizdi faktinė arba teisinė vertinimo klaida, nesilaikymu.

Be to, ieškovas tvirtina, kad Paskyrimų tarnyba, ginčijamomis sąlygomis atlikdama ginčijamą vertinimą už 2004 m., akivaizdžiai neteisingai taikė ir aiškino Pareigūnų tarnybos nuostatus ir minėtus principus. Todėl jos sprendimas paremtas ne tik netiksliais faktiniais, bet ir teisiniais motyvais. Vadinasi, ieškovas yra diskriminuojančioje tarnybinėje padėtyje, kuri neatitinka jo lūkesčių ir teisėtų interesų bei kurioje jis patiria psichologinį ir profesinį priekabiavimą.

____________