Language of document :

Sag anlagt den 10. april 2006 - Strack mod Kommissionen

(Sag F-37/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ved avocats G. Bouneou og F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens stiltiende afslag af 7. juli 2005 på sagsøgerens ansøgning om, at hans sygdom anerkendes som en erhvervssygdom.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren 2 000 EUR i erstatning for det økonomiske tab, han har lidt som følge af afslaget af 7. juli 2005.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren 5 000 EUR i erstatning for det ikke-økonomiske tab, han har lidt som følge af afslaget af 7. juli 2005.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for annullationspåstanden fremført tre anbringender om, for det første, tilsidesættelse af vedtægtens artikel 90, for det andet tilsidesættelse af princippet om forbud mod usaglig sagsbehandling, af begrundelsespligten og af forbuddet mod magtfordrejning, og, for det tredje, tilsidesættelse af omsorgspligten.

Sagsøgeren har til støtte for erstatningspåstanden anført, at det stiltiende afslag på hans ansøgning har bragt ham i en usikker og angstpræget situation, som har varet i adskillige måneder og følgelig medført et økonomisk og ikke-økonomisk tab.

____________