Language of document :

Kanne 10.4.2006 - Strack v. komissio

(Asia F-37/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Guido Strack (Köln, Saksa) (edustajat: asianajajat G. Bouneou ja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Vastaajan 7.7.2005 tekemä implisiittinen päätös, jolla evättiin kantajan vaatimus tunnustaa hänen sairautensa ammattitaudiksi, on kumottava.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle vahingonkorvauksena 7.7.2005 tehdystä päätöksestä aiheutuneesta aiheellisesta vahingosta 2 000 euroa.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle vahingonkorvauksena 7.7.2005 tehdystä päätöksestä aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä 5 000 euroa.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kumoamista koskevan vaatimuksensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka perustuvat ensinnäkin henkilöstösääntöjen 90 artiklan rikkomiseen, toiseksi mielivaltaisen menettelyn kiellon periaatteen, perusteluvelvollisuuden periaatteen ja harkintavallan väärinkäytön periaatteen loukkaamiseen ja kolmanneksi huolenpitovelvollisuuden laiminlyöntiin.

Korvausvaatimuksensa tueksi kantaja väittää, että hänen vaatimuksensa implisiittisen hylkäyspäätöksen johdosta hän on joutunut epävarmaan ja ahdistavaan tilanteeseen, joka on kestänyt useita kuukausia, mistä on näin ollen aiheutunut aineellista vahinkoa ja henkistä kärsimystä.

____________