Language of document :

2006. április 12-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-41/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: L. Garofalo egyetemi tanár, ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2005. március 2-i bizottsági határozatot, amellyel őt a Bizottság nyugdíjazta és a személyzeti szabályzat 78. cikke harmadik bekezdésének megfelelően részére rokkantsági nyugdíjat állapított meg;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesnek a 2005. május 30-i határozat elleni panaszát elutasító, 2006. január 20-án közölt, 2005. december 16-i bizottsági határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítsen meg egy sor, az előzőekben idézett határozathoz kapcsolódó aktust;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperesnek az elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár törvényes kamatokkal növelt összegének megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes vitatja az ő végleges rokkantság miatti nyugdíjazásáról szóló határozatot, valamint egy sor e határozathoz kapcsolódó aktust.

Előadja, hogy a megtámadott határozatok az alábbi okok miatt jogellenesek:

-    az indokolás teljes hiánya, tautológia, ellentmondásosság és összefüggéstelenség;

-    a védelemhez való jognak és a személyzeti szabályzat II. melléklete 9. cikkének megsértése;

-    eljárási szabálysértések, törvénysértés és alapvető jogszabályok megsértése;

-    a gondoskodási kötelezettség és a gondos ügyintézés elvének megsértése;

-    hatáskörrel való visszaélés és az "neminem laedere" elv megsértése.

____________