Language of document :

Tožba, vložena 12. aprila 2006 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-41/06)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: L. Garofalo, professore in avvocato)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 30. maja 2005, na podlagi katere se je tožeča stranka upokojila in ji je bilo odobreno nadomestilo za invalidnost, določeno v skladu z določbami člena 78(3) Kadrovskih predpisov;

razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 16. decembra 2005, vročeno 20. januarja 2006, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke zoper odločbo z dne 30. maja 2005;

razglasitev ničnosti vrste aktov v povezavi z zgoraj navedenimi odločbami;

Komisiji naložiti, da tožeči stranki povrne utrpljeno premoženjsko, nepremoženjsko in bistveno škodo, skupaj z zakonitimi obrestmi;

naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka izpodbija odločbo, na podlagi katere je bila upokojena zaradi trajne invalidnosti, kot tudi akte v zvezi s to odločbo.

Trdi, da so izpodbijane odločbe nezakonite zaradi:

−    absolutno pomanjkljive utemeljitve, tudi zaradi tavtologije, kontradiktornosti in nedoslednosti;

−    kršitve pravice do obrambe in člena 9 Priloge II Kadrovskih predpisov;

−    postopkovnih napak, kršitve prava in kršitve bistvenih norm;

−    kršitve dolžnosti potrebne skrbnosti in dolžnosti dobrega upravljanja;

−    zlorabe pooblastil in kršitev načela "neminem laedere".

____________