Language of document : ECLI:EU:C:2006:346

Spojené věci C-317/04 a C-318/04

Evropský parlament

v.

Rada Evropské unie

a

Komise Evropských společenství

„Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Letecká doprava – Rozhodnutí 2004/496/ES – Dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými – Záznamy o knihování cestujících v letecké dopravě, které se předávají Úřadu USA pro cla a ochranu hranic – Směrnice 95/46/ES – Článek 25 – Třetí státy – Rozhodnutí 2004/535/ES – Odpovídající úroveň ochrany“

Shrnutí rozsudku

1.        Sbližování právních předpisů – Směrnice 95/46 – Působnost

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46, čl. 3 odst. 2; rozhodnutí Komise 2004/535)

2.        Mezinárodní dohody – Uzavření – Dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zpracování a předávání záznamů o knihování cestujících v letecké dopravě Úřadu USA pro cla a ochranu hranic

(Článek 95 ES; směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46, čl. 3 odst. 2 a článek 25; rozhodnutí Rady 2004/496)

1.        Rozhodnutí 2004/535 o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů obsažených v záznamech o knihování cestujících v letecké dopravě, které se předávají Úřadu USA pro cla a ochranu hranic, se týká zpracování osobních údajů, které se týkají veřejné bezpečnosti a činnosti státu v oblasti trestního práva, jež je vyňato z oblasti působnosti směrnice 95/46 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů podle čl. 3 odst. 2 první odrážky uvedené směrnice.

V tomto ohledu na takovém závěru nic nemění skutečnost, že osobní údaje jsou shromažďovány soukromými subjekty k obchodním účelům a že jsou to tyto soukromé subjekty, kdo organizuje jejich předávání třetím státům, jelikož je toto předávání začleněno do rámce zavedeného orgány veřejné moci týkajícího se veřejné bezpečnosti a není nezbytné k poskytování služeb uvedenými subjekty.

(viz body 56–59)

2.        Rozhodnutí 2004/496 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o zpracování a předávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) Úřadu pro cla a ochranu hranic ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států nemohlo být platně přijato na základě článku 95 ES ve spojení s článkem 25 směrnice 95/46 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Dohoda se totiž týká zpracování údajů, která v míře, v jaké se týkají veřejné bezpečnosti a činnosti státu v oblasti trestního práva, jsou vyňata z oblasti působnosti směrnice 95/46 podle čl. 3 odst. 2 první odrážky této směrnice.

(viz body 67–69)