Language of document : ECLI:EU:C:2006:346

Združeni zadevi C-317/04 in C-318/04

Evropski parlament

proti

Svetu Evropske unije

in

Komisiji Evropskih skupnosti

„Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov – Letalski promet – Sklep 2004/496/ES – Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike – Evidence imen letalskih potnikov, posredovane uradu za carinsko in mejno zaščito Združenih držav Amerike – Direktiva 95/46/ES – Člen 25 – Tretje države – Odločba 2004/535/ES – Ustrezno varstvo osebnih podatkov“

Povzetek sodbe

1.        Približevanje zakonodaj – Direktiva 95/46 – Področje uporabe

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, člen 3(2); Odločba Komisije 2004/535)

2.        Mednarodni sporazumi – Sklenitev – Sporazum EGS-ZDA o obdelavi in prenosu podatkov iz PNR s strani letalskih prevoznikov uradu za carinsko in mejno zaščito pri ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost

(člen 95 ES; Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, člena 3(2) in 25; Sklep Sveta 2004/496)

1.        Odločba 2004/535 o ustreznem varstvu osebnih podatkov, vsebovanih v evidenci imen letalskih potnikov, posredovani uradu za carinsko in mejno zaščito Združenih držav Amerike, se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, katere predmet so javna varnost in dejavnosti države na področju kazenskega prava, in ne sodi na področje uporabe Direktive 95/46 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov na podlagi člena 3(2), prva alinea, te direktive.

V zvezi s tem dejstvo, da osebne podatke zbirajo zasebni subjekti za ekonomske namene in da jih prenesejo v tretjo državo, ne spremeni te ugotovitve, ker se ta prenos umešča v okvir, ki ga določijo javni organi, in se nanaša na javno varnost in ker ni nujno potreben za opravljanje storitev teh subjektov.

(Glej točke od 56 do 59.)

2.        Sklep 2004/496 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov PNR (Passengers Name Records) s strani letalskih prevoznikov uradu za carine in varovanje meja pri ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost ni mogel biti veljavno sprejet na podlagi člena 95 ES v zvezi s členom 25 Direktive 95/46 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.

Sporazum namreč zadeva obdelavo podatkov, ki so, zato ker je njihov predmet javna varnost in dejavnosti države na področju kazenskega prava, izključeni s področja uporabe Direktive 95/46 na podlagi člena 3(2), prva alinea, te direktive.

(Glej točke od 67 do 69.)