Language of document :

Žaloba podaná dne 12. prosince 2005 - Klopfer v. Komise

(Věc F-118/05)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Matthias Klopfer (Berlín, Německo) (právní zástupce: E. Pätzel)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

prohlášení rozhodnutí ADMIN.B.2/D 18479/EGL-ade ředitele Evropského úřadu pro výběr pracovníků (EPSO) ze dne 29. 8. 2005 za neplatné

uložení náhrady nákladů řízení Komisi.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce se účastnil na výběrovém řízení EPSO/B/11/03, které mělo za cíl vytvořit "seznam způsobilých uchazečů pro administrativní asistenty a asistentky v oblasti přípravy zveřejnění: korektoři" v platové třídě B5/B4.

Výběrová komise pro toto výběrové řízení rozhodla o vyřazení žalobce z výběrového řízení, protože po nezbytnou tříletou dobu pracovních zkušeností byl zaměstnán pouze na částečný úvazek, což podle názoru zkušební komise neodpovídá požadavkům.

Na odůvodnění své žaloby žalobce uplatňuje porušení zásady rovného zacházení uvedené v článku 5 služebního řádu. Kromě toho je i znění oznámení o výběrovém řízení nejednoznačné, takže představuje rovněž porušení zásady, že správa je vázána svým rozhodnutím.

____________