Language of document :

Προσφυγή της 12ης Δεκεμβρίου 2005 - Klopfer κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-118/05)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Matthias Klopfer (Βερολίνο, Γερμανία) [Εκπρόσωπος: E. Pätzel]

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση ADMIN.B.2/D (05) 18479/EGL-ade του Διευθυντή της HYPERLINK "http://europa.eu.int/epso/index_en.htm" Ευρωπαϊκής Yπηρεσίας Eπιλογής Προσωπικού, της 29 Αυγούστου 2005,

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων συμμετέσχε στον διαγωνισμό EPSO/B/11/03 για την κατάρτιση "εφεδρικού πίνακα προσλήψεων βοηθών διοικήσεως στον τομέα των εκδόσεων: διόρθωση κειμένων" βαθμού Β5 ή Β4.

Η εξεταστική επιτροπή του διαγωνισμού αποφάσισε να αποκλείσει τον προσφεύγοντα από τον διαγωνισμό για τον λόγο ότι είχε αποκτήσει την απαιτούμενη τριετή επαγγελματική εμπειρία ως εργαζόμενος μόνο με μειωμένο ωράριο και επομένως δεν πληρούσε, κατά την άποψη της εξεταστικής επιτροπής, τις απαιτήσεις του διαγωνισμού.

Προς στήριξη της προσφυγής του ο προσφεύγων επικαλείται παραβίαση της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Κ.Υ.Κ. αρχής της ίσης μεταχειρίσεως. Περαιτέρω, το κείμενο της προκηρύξεως ήταν διφορούμενο, με συνέπεια να παραβιάζεται επίσης η αρχή της αυτοδεσμεύσεως της διοικήσεως.

____________