Language of document :

12. detsembril 2005 esitatud hagi - Klopfer versus Komisjon

(Kohtuasi F-118/05)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Matthias Klopfer (Berliin, Saksamaa) (esindaja: E. Pätzel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Ühenduste Personalivaliku Talituse (EPSO) direktori 29. augusti 2005. aasta otsus ADMIN.B.2/D (05) 18479/EGL-ade;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja osales konkursil EPSO/B/11/03, mis oli korraldatud selleks, et koostada palgaastme B 5/B 4 "reserv haldusassistentidest väljaannete koostamise alal: korrektuur".

Käesoleva konkursi valimiskomisjon otsustas hagejat nimetatud konkursi katsetele mitte lubada, kuna ta oli nõutava kolmeaastase ametialase kogemuse saanud osalise tööajaga, mis ei vastanud valimiskomisjoni arvamuse kohaselt nõuetele.

Oma hagi toetuseks väidab hageja, et rikutud on personalieeskirjade artiklis 5 sätestatud võrdse kohtlemise põhimõtet. Lisaks on konkursiteadaande tekst mitmeti mõistetav, mistõttu on samuti rikutud halduse enesepiiramise põhimõtet.

____________