Language of document :

Kanne 12.12.2005 - Klopfer v. komissio

(Asia F-118/05)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Matthias Klopfer (Berliini, Saksa) (edustaja: E. Pätzel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston (EPSO) johtajan 29.8.2005 tekemä päätös ADMIN.B.2/D (05) 18479/EGL-ade kumotaan

vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja osallistui kilpailuun EPSO/B/11/03, joka järjestettiin varallaololuettelon laatimista varten palkkaluokkaan B 5 tai B 4 kuuluvista hallintoavustajista alalla julkaisujen valmistaminen: oikoluku.

Kilpailun valintalautakunta päätti, että kantajaa ei hyväksytä mainittua kilpailua koskeviin valintakokeisiin, koska hän oli suorittanut vaaditun kolmen vuoden työkokemuksen vain osa-aikatyössä, mikä ei valintalautakunnan mukaan vastaa asetettuja edellytyksiä.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi henkilöstösääntöjen 5 artiklassa säädetyn yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen. Lisäksi kilpailuilmoitus on kaksiselitteinen, joten myös periaatetta, jonka mukaan viranomaisen päätökset sitovat sitä itseään, on loukattu.

____________