Language of document :

2005. december 12-én benyújtott kereset - Matthias Klopfer kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-118/05. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Matthias Klopfer (Berlin, Németország) (képviselő: E. Pätzel)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) igazgatójának 2005. augusztus 29-i, ADMIN.B.2/D (05) 18479/EGL-ade határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes részt vett a B5/B4 besorolási fokozatú "Adminisztratív asszisztensi tartaléklista a kiadványok előállítása területén: korrektúraolvasás" létrehozására szolgáló EPSO/B/11/03 versenyvizsgán.

E versenyvizsga vizsgabizottsága a felperest a versenyvizsgából kizárta, mert a szükséges hároméves gyakorlati idő alatt részmunkaidőben dolgozott, ami a vizsgabizottság álláspontja szerint a követelményeknek nem felel meg.

Keresete alapjául a felperes a személyzeti szabályzat 5. cikkében írt egyenlő bánásmód elvének megsértésére hivatkozik. Egyben úgy véli, hogy a versenyvizsga-kiírás szövege nem egyértelmű, így az igazgatás saját határozatához kötöttségének elve is sérült.

____________