Language of document :

Prasība, kas celta 2005. gada 12. decembrī - Klopfer pret Komisiju

(lieta F-118/05)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Matthias Klopfer (Berlīne, Vācija) (pārstāvis - E. Pätzel)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) direktora 2005. gada 29. augusta lēmumu ADMIN.B.2/D (05) 18479/EGL-ade;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs ir piedalījies konkursā EPSO/B/11/03, kura mērķis bija B5/B4 pakāpes "asistentu rezerves saraksta veidošana publikāciju jomā: koriģēšanas darbi".

Šā konkursa atlases komisija ir nolēmusi nepielaist prasītāju pie konkursa, jo nepieciešamā trīs gadu perioda darba pieredzi viņš ieguvis, strādājot tikai nepilnu darba laiku, kas pēc atlases komisijas uzskatiem neatbilst izvirzītajām prasībām.

Prasības atbalstam prasītājs norāda uz Civildienesta noteikumu 5. pantā paredzētā vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu. Turklāt konkursa paziņojuma teksts nav viennozīmīgi saprotams, un tādēļ ir pārkāpts pārvaldes pašierobežošanās princips.

____________