Language of document :

Beroep ingesteld op 12 december 2005 - Klopfer tegen Commissie

(Zaak F-118/05)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoeker: Matthias Klopfer (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordiger: E. Pätzel)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

besluit ADMIN.B.2/D (05) 18479/EGL-ade van de directeur van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) van 29 augustus 2005 nietig te verklaren;

verweerster te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker heeft deelgenomen aan vergelijkend onderzoek EPSO/B/11/03 voor de vorming van een "reserve voor de aanwerving van adjunct-assistenten (m/v) in het vakgebied productie van publicaties: nalezen van drukproeven" van rang B 5/B 4.    De jury van dat vergelijkend onderzoek heeft verzoeker niet tot de examens van het vergelijkend onderzoek toegelaten, omdat hij de vereiste beroepservaring van drie jaar slechts in een deeltijdse betrekking heeft opgedaan, waardoor volgens de jury niet is voldaan aan de vereisten.

Ter ondersteuning van zijn beroep stelt verzoeker schending van het in artikel 5 van het Statuut geformuleerde gelijkheidsbeginsel. Bovendien is de aankondiging van het vergelijkend onderzoek dubbelzinnig, zodat ook sprake is van schending van het beginsel dat het bestuur aan zijn eigen regels is gebonden.

____________