Language of document :

Tožba, vložena 12. decembra 2005 - Matthias Klopfer proti Komisiji

(Zadeva F-118/05)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Matthias Klopfer (Berlin, Nemčija) (Zastopnik: E. Pätzel)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi Odločbo ADMIN.B.2/D (05) 18479/EGL-ade direktorja Evropske službe za izbor kadrov (EPSO) z dne 29. 8. 2005;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je sodelovala v natečaju EPSO/B/11/03 za izobraževanje "zaposlitvene rezerve upravnih inšpektoric in upravnih inšpektorjev na področju sestavljanja objav: korektor" stopnje B 5/B 4".

Natečajna komisija je sklenila, da se tožečo stranko izključi iz natečajnih preizkusov znanj, ker je potrebne delovne izkušnje pridobila zgolj v polovičnem delovnem času, kar po mnenju komisije ne ustreza zahtevam.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja kršitev načela enakega obravnavanja, predvidenega v členu 5 Statuta. Nadalje ima besedilo objave dvojni pomen, tako da obstaja hkrati tudi kršitev načela vezanosti uprave.

____________