Language of document :

2005. december 16-án benyújtott kereset - Michel De Meerleer kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-121/05. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO/A/19/04 nyílt versenyvizsga-bizottság 2005. április 12-i, a felperes jelentkezését elutasító, következésképpen a felperest versenyvizsgára bocsátását, vizsgadolgozatának kijavítását megtagadó határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a versenyvizsga-bizottság 2005. május 30-i, a felperes 2005. május 15-i felülvizsgálati kérelméről való határozathozatalt megtagadó határozatát és minden ezt követően és/vagy ezzel összefüggésben hozott határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2005. szeptember 2-i, a felperesnek 2005. szeptember 14-én kézbesített, a felperes 2005. június 13-i, R/493/05 számon nyilvántartásba vett panaszát elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest az okozott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítéseként 25000 euro méltányosan meghatározott összegű kártérítés megfizetésére, mely összeg eljárás során történő felemelésének vagy leszállításának jogát a felperes fenntartja;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes részt vett az építőmérnöki, mérnöki, vegyészeti/vegyianyag/vegyipari és légiközlekedési szakterületeken A7/A/6 tanácsosok felvétele céljából tartaléklista létrehozására szolgáló EPSO/A/19/04 nyílt versenyvizsgán. Sikeres előválogató tesztet követően megküldte az EPSO-nak a jelentkezését, mellékelve a kért igazolásokat. Az iratok vizsgálatát követően a versenyvizsga-bizottság a felperest, szakmai tapasztalatának elégtelen volta miatt kizárta a versenyvizsgából.

A felperes azt állítja, hogy a versenyvizsga-bizottság megsértette a személyzeti szabályzat 29. cikke (1) bekezdésének a) pontját, 30. cikkét, III. mellékletének 5. cikkét, valamint a versenyvizsga-kiírást, mivel nyilvánvaló mérlegelési hiba történt a felperes szakmai tapasztalatának értékelésekor és a jelentkezését elutasító határozat meghozatalakor. Emellett e határozat indokolása is elégtelen.

Ezen kívül a versenyvizsga-bizottság és a kinevezésre jogosult hatóság terhére rója a felperes a személyzeti szabályzat 25. cikkének, III. melléklete 7. cikkének, valamint a versenyvizsga-kiírásnak és a jelentkezőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvének a megsértését. Közelebbről a felperessel folytatott levelezésben nem megbízható informatikai eszközök használata a felperes más jelentkezőkhöz képest hátrányos megkülönböztetéséhez vezetett.

Másodlagosan, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék nem adna helyt a megtámadott határozatok megsemmisítése iránti kérelmének, a felperes úgy véli, hogy kártérítés megítélése lenne az e határozatokkal neki okozott vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésének legalkalmasabb módja.

____________