Language of document :

2005 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje De Meerleer prieš Komisiją

(Byla F-121/05)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgija), atstovaujamas advokato E. Boigelot

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2005 m. balandžio 12 d. bendro konkurso EPSO/A/19/04 atrankos komisijos sprendimą atmesti ieškovo kandidatūrą ir dėl to jam neleisti dalyvauti konkurse bei netaisyti jo testo raštu.

Panaikinti 2005 m. gegužės 30 d. atrankos komisijos sprendimą atsisakyti pareikšti nuomonę dėl 2005 m. gegužės 18 d. ieškovo prašymo išnagrinėti iš naujo ir panaikinti visus paskesnius ir (arba) susijusius aktus.

Tiek, kiek būtina, panaikinti 2005 m. rugsėjo 2 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti 2005 m. birželio 13 d. įregistruotą ieškovo skundą (registracijos Nr. R/493/05), apie kurį ieškovui buvo pranešta 2005 m. rugsėjo 14 dieną.

Priteisti iš atsakovės sumokėti ieškovui už patirtą materialinę ir moralinę žalą kartu su delspinigiais ex aequo et bono nustatytą 25 000 eurų sumą, kuri gali būti padidinta ar sumažinta nagrinėjant bylą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas dalyvavo bendrame konkurse EPSO/A/19/04 A7/A6 administratorių specializuotose civilinės inžinerijos, inžinerijos, chemijos ir (arba) chemijos produktų ir (arba) pramoninės chemijos bei oro transporto srityje priėmimo į darbą rezervo sąrašui sudaryti. Praėjęs pirminę atranką, jis išsiuntė EPSO savo paraišką dalyvauti konkurse kartu su visais reikalaujamais dokumentais. Išnagrinėjusi jo pateiktus dokumentus, atrankos komisija atmetė ieškovo kandidatūrą dalyvauti konkurse dėl nepakankamos jo darbo patirties.

Ieškovas teigia, kad konkurso atrankos komisija pažeidė Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 1 dalies a punktą ir 30 straipsnį, Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo 5 straipsnį bei pranešimą apie konkursą, nes buvo padaryta akivaizdi vertinimo klaida vertinant ieškovo darbo patirtį ir priimant sprendimą atmesti jo kandidatūrą. Be to, minėtas sprendimas yra nepakankamai motyvuotas.

Ieškovas taip pat kaltina konkurso atrankos komisiją ir Paskyrimų tarnybą pažeidus Nuostatų 25 straipsnį, Nuostatų III priedo 7 straipsnį, pranešimą apie konkursą ir vienodo požiūrio į kandidatus principą. Būtent dėl nepatikimų informatikos sistemų naudojimo korespondencijai su ieškovu, pastarasis buvo diskriminuojamas kitų kandidatų atžvilgiu.

Papildomai, tuo atveju, jei Pirmosios instancijos teismas nepatenkintų prašymo panaikinti ginčijamus sprendimus, ieškovas mano, kad išmokos už patirtą žalą priteisimas būtų tinkamiausias būdas atlyginti šiais sprendimais jam padarytą moralinę ir materialinę žalą.

____________