Language of document :

Tožba, vložena 16. decembra 2005 - De Meerleer proti Komisiji

(Zadeva F-121/05)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgija) (Zastopnik: E. Boigelot, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe komisije splošnega natečaja EPSO/A/19/04 z dne 12. aprila 2005, da se kandidatura tožeče stranke ne sprejme, in posledično, da se je ne pripusti k natečaju, niti ne popravi njenega pisnega preizkusa;

razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije z dne 30. maja 2005 o zavrnitvi, da se izreče o zahtevi za ponovno preverjanje tožeče stranke z dne 18. maja 2005, in razglasitev ničnosti vseh naslednjih in/ali povezanih aktov;

po potrebi, razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 2. septembra 2005, vročene tožeči stranki 14. septembra 2005, o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke, ki je bila registrirana 13. junija 2005 pod sklicno številko R/493/05;

naložitev toženi stranki, da plača tožeči stranki utrpelo premoženjsko in nepremoženjsko škodo, odškodnino, ex aequo et bono ocenjeno na 25 000 evrov, s pridržkom povečanja ali zmanjšanja tekom postopka;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je sodelovala pri splošnem natečaju EPSO/A/19/04 za sestavo čakalnega seznama za zaposlovanje administratorjev kariere A7/A6 na posebnem področju gradbeništva, tehnike, kemije/kemikalij/kemične industrije in zračnega prevoza. Po tem, ko je opravila predizbirne teste, je na EPSO poslala svojo kandidaturo, ki ji je priložila zahtevana dokazila. Po obravnavanju dokumentacije je komisija tožečo stranko izključila iz natečaja zaradi nezadostnih poklicnih izkušenj.

Tožeča stranka zatrjuje, da naj bi natečajna komisija kršila člena 29(1)(a) in 30 Kadrovskih predpisov, člen 5 Priloge III h Kadrovskim predpisom in razpis natečaja, v kolikor je kršila pooblastilo za odločanje po prostem preudarku pri oceni poklicnih izkušenj tožeče stranke in pri odločbi, da se njena kandidatura ne sprejme. Navedena odločba sicer vsebuje le nezadostno obrazložitev.

Poleg tega tožeča stranka natečajni komisiji in OPI očita, da sta kršila člen 25 Kadrovskih predpisov, člen 7 Priloge III h Kadrovskim predpisom in razpis natečaja ter načelo enakega obravnavanja kandidatov. Zlasti uporaba nezanesljivih informacijskih sistemov pri dopisovanju s tožečo stranko, naj bi povzročila diskriminacijo slednje v primerjavi z drugimi kandidati.

Podredno, v primeru, da Sodišče prve stopnje ne bi ugodilo njegovemu predlogu za razglasitev ničnosti izpodbijanih odločb, tožeča stranka meni, da je odškodnina najbolj primerna oblika povrnitve premoženjske in nepremoženjske škode, ki so ji jo povzročile te odločbe.

____________