Language of document :

Prasība, kas celta 2005. gada 21. decembrī - Economidis pret Komisiju

(lieta F-122/05)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J-N Louis, E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu iecelt S. Hogan par struktūrvienības "RTD.F.5 - Biotehnoloģija un attīstīta genomika" vadītāju;

atcelt lēmumu noraidīt prasītāja kandidatūru šim amatam;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, Komisijas ierēdnis, iebilst pret to, ka iecēlējinstitūcija ir noraidījusi viņa kandidatūru struktūrvienības "RTD.F.5 - Biotehnoloģija un attīstīta genomika" vadītāja amatam (paziņojums par vakanci COM/R/7012/04).

Prasījumu pamatojumam prasītājs apgalvo, ka amatā iecelšanas procedūra ir nelikumīga, ka ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 29. panta 1. punkts un 31. pants, ka nav izpildīts pienākums norādīt pamatojumu, kā arī ir pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā.

Konkrēti, viņš norāda uz to, ka:

-    tā kā nav noteikta minētajam amatam paredzētā pakāpe, iecēlējinstitūcija nav cik vien iespējams precīzi informējusi kandidātus par prasībām, kas izvirzītas darbam minētajā amatā, kas ļautu tiem izvērtēt, vai pieteikties [uz amatu];

-    Komisijas sniegtais pamatojums nav atbilstīgs, jo tas neļauj prasītājam izvērtēt lēmuma pamatotību, ne arī Kopienu tiesai veikt tiesas kontroli;

-    apstrīdētajos lēmumos ir pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā, jo izvēlētais kandidāts neatbilda visām izvirzītajām vispārīgajām un specifiskajām prasībām, atšķirībā no prasītāja, kura profesionālā pieredze liecina par augstu kompetenci, īpaši vadības jomā.

____________