Language of document :

Tožba, vložena 21. decembra 2005 − Economidis proti Komisiji

(Zadeva F-122/05)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J-N Louis, E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti Odločbe Komisije o imenovanju S. Hogana na delovno mesto vodje oddelka "RTD.F.5 - Biotehnologija in uporabna genomika";

Razglasitev ničnosti Odločbe o zavrnitvi kandidature tožeče stranke na to delovno mesto;

Naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeča stranka, ki je uradnik Komisije, nasprotuje zavrnitvi svoje kandidature s strani OPI za delovno mesto vodje oddelka "RTD.F.5 - Biotehnologija in uporabna genomika " (Obvestilo o prostih delovnih mestih COM/R/7012/04).

V utemeljitev svojih predlogov se sklicuje na nezakonitost zaposlitvenega postopka, kršitev členov 29(1) in 31 Kadrovskih predpisov, kršitev dolžnosti obrazložitve ter očitno napako pri presoji.

Konkretno navaja naslednje:

ker naj OPI ne bi navedel naziva za delovno mesto, naj kandidatov na najnatančnejši možni način ne bi obvestil o naravi pogojev za zasedbo prostega delovnega mesta, da bi lahko presodili, ali lahko vložijo kandidaturo;

obrazložitev Komisije naj ne bi bila upoštevna, ker naj tožeči stranki ne bi omogočala, da preizkusi utemeljenost odločbe, niti sodišču Skupnosti, da izvede sodni nadzor;

izpodbijani odločbi naj bi vsebovali očitno napako v presoji, ker naj izbrani kandidat ne bi imel vseh splošnih in posebnih zahtevanih kvalifikacij, v nasprotju s tožečo stranko, katere poklicne izkušnje naj bi izkazovale visoke usposobljenosti, zlasti na področju upravljanja.

____________