Language of document :

Žaloba podaná dne 13. prosince 2005 - Bracke v. Komise

(Věc F-123/05)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jean-Marc Bracke (Watermael-Boitsfort, Belgie) (zástupce: P. Bruwier, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 7. září 2005 vydané orgánem oprávněným ke jmenování (OOJ) jako odpověď na stížnost Jean-Marca Brackea (č. R/570/05), jakož i následné akty přijaté v důsledku tohoto rozhodnutí;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úspěšný uchazeč výběrového řízení COM/PC/04 zpochybňuje legitimitu rozhodnutí OOJ nezaměstnat jej jako úředníka ve zkušební době z důvodu, že nesplňuje podmínky počtu let služby uvedené mezi podmínkami požadovanými v rámci výše uvedeného výběrového řízení.

Žalobce uplatňuje, že sporné rozhodnutí porušuje článek 27 služebního řádu v rozsahu, v němž bez platného odůvodnění vylučuje část uchazečů na obsazované pracovní místo. Krom toho se dovolává porušení zásady zákazu diskriminace, zásady řádné správy, zásady nezávislosti zkušební komise, jakož i zásady legitimního očekávání. Konečně tvrdí, že ustanovení oznámení o výběrovém řízení, z kterého vychází uvedené rozhodnutí, tedy bod III.1, je pro porušení zásady zákazu diskriminace protiprávní, a musí být tudíž prohlášeno za nepoužitelné v souladu s článkem 241 ES.

____________