Language of document :

2005. december 13-án benyújtott kereset - Jean-Marc Bracke kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-123/05. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Jean-Marc Bracke (Watermael-Boitsfort, Belgium) (képviselő: P. Bruwier ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2005. szeptember 7-i, Jean-Marc Bracke panaszát elbíráló (R/570/05. sz.) határozatát és az ezt követően e határozat következtében hozott valamennyi határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, a COM/PC/04 versenyvizsga sikeres résztvevője, a kinevezésre jogosult hatóság határozatának jogszerűségét vitatja, melyben próbaidős tisztviselőnek való felvételét - az e versenyvizsga részvételi feltételei között szereplő, szolgálati időre vonatkozó feltételnek való meg nem felelés miatt - megtagadták.

A felperes előadja, hogy a megtámadott határozat sérti a személyzeti szabályzat 27. cikkét, mert indokolás nélkül kizárja a jelentkezők egy részét az állás betöltéséből. Emellett a hátrányos megkülönböztetés tilalmának, a gondos ügyintézés elvének, a versenyvizsga-bizottság függetlensége elvének, valamint a bizalomvédelem elvének megsértésére hivatkozik. Végül azt állítja, hogy a határozat alapjául szolgáló versenyvizsga-kiírás, mégpedig annak III.1. pontja a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértése miatt jogellenes, így az EK 241. cikk alapján meg kell állapítani annak alkalmazhatatlanságát.

____________