Language of document :

Kanne 19.12.2005 - Vassilios Tsarnavas v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-125/05)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Vassilios Tsarnavas (Ateena, Kreikka) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 1.4.2005 tekemä päätös, jolla hylätään kantajan henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan perusteella tekemä vaatimus (vaatimus nro D/007/05), on kumottava

siltä osin kuin on tarpeen komission 7.10.2005 tekemä päätös, jolla hylätään kantajan valitus (nro R/488/05), on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan 72 000 euroa korvaukseksi siitä aineellisesta vahingosta ja siitä henkisestä kärsimyksestä, joka kantajalle on aiheutunut niistä toistuneista sääntöjenvastaisuuksista ja työnantajan virheistä, joihin komissio syyllistyi vuosien 1998 ja 1999 ylennyskierrosten yhteydessä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa komission päätökset, joilla hylätään vaatimus ja valitus, jotka kantaja oli tehnyt saadakseen korvausta siitä aiheellisesta vahingosta ja siitä henkisestä kärsimyksestä, jonka komission menettely vuosien 1998 ja 1999 ylennyskierrosten yhteydessä on sille aiheuttanut. Kantaja on näet komission hänen osaltaan toteuttamien toimenpiteiden riitauttamiseksi pannut vireille neljä oikeudenkäyntiä edeltävää menettelyä ja neljä oikeudenkäyntimenettelyä, jotka ovat johtaneet mainittujen toimenpiteiden peruuttamiseen tai kumoamiseen.

Aineellinen vahinko perustuu kantajan mukaan siihen, että varmistaakseen puolustuksensa täysimääräisesti oikeudenkäyntiä edeltävissä menettelyissä, hänen on pitänyt käyttää oikeudellista neuvonantajaa. Henkinen kärsimys johtuu siitä epävarmuudesta, jossa kantaja on useiden vuosien ajan ollut, ja siitä, että hän on menettänyt luottamuksensa toimielimeen.

____________