Language of document :

2005. december 19-én benyújtott kereset - Vassilios Tsarnavas kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-125/05. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Vassilios Tsarnavas (Athén, Görögország) (képviselő: N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2005. április 1-jei, a felperes személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése alapján benyújtott kérelmét (D/00705. sz. kérelem) elutasító határozatát;

amennyiben szükséges, a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2005. október 7-i, a felperes panaszát elutasító (R/488/05. sz.) határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest 72000 euró kártérítés fizetésére, a felperest a Bizottság 1998-as és 1999-es előléptetési időszakban elkövetett jogsértései és közszolgálati kötelességszegései miatt ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítéseként;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a Bizottságnak az általa - a Bizottság 1998-as és 1999-es előléptetési időszakban tanúsított magatartása folytán őt ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése végett - benyújtott kérelmet és panaszt elutasító határozatait támadja meg. A felperes a Bizottság vele szemben hozott intézkedéseit vitatva négy pert megelőző és négy peres eljárást indított, melyek ezen intézkedések visszavonásához, illetve megsemmisítéséhez vezettek.

A vagyoni kár abban áll, hogy a felperesnek jogi képviselőt kellett igénybe vennie a pert megelőző eljárásokban védekezésének biztosítására. A nem vagyoni kár abban áll, hogy a felperes több éven át bizonytalanságban volt, valamint abban, hogy elveszítette az intézménybe vetett bizalmát.

____________