Language of document :

Prasība, kas celta 2005. gada 19. decembrī - Tsarnavas pret Komisiju

(lieta F-125/05)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Vassilios Tsarnavas (Atēnas, Grieķija) (pārstāvis - N. Lhoëst, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2005. gada 1. aprīļa lēmumu par prasītāja lūguma noraidīšanu, kas iesniegts saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu (lūgums Nr. D/007/05);

vajadzības gadījumā atcelt Komisijas 2005. gada 7. oktobra lēmumu par prasītāja sūdzības noraidīšanu (Nr. R/488/05);

piespriest atbildētājai samaksāt kompensāciju EUR 72 000 apmērā par materiālu un morālu kaitējumu, kas prasītājam ir nodarīts atkārtotu dienesta pārkāpumu vai kļūdu rezultātā, ko Komisija ir pieļāvusi paaugstināšanas amatā ietvaros, kas tika veikta par 1998. un 1999. gadu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs apstrīd Komisijas lēmumus noraidīt lūgumu un sūdzību, ko tas ir iesniedzis, lai saņemtu kompensāciju par materiālu un morālu kaitējumu, kas tam tika nodarīts ar Komisijas rīcību paaugstināšanas amatā ietvaros, kas tika veikta par 1998. un 1999. gadu. Lai apstrīdētu Komisijas pieņemtos pasākumus attiecībā uz viņu, prasītājs ir sācis četras pirmstiesas procedūras un četras [civildienesta strīdu] tiesvedības, kas ir novedušas vai nu pie minēto pasākumu atstādināšanas, vai atcelšanas.

Materiālais zaudējums izriet no tā, ka, lai pilnībā nodrošinātu savu aizstāvību saistībā ar pirmstiesas procedūrām, prasītājs varēja vērsties pēc juridiska padoma. Morālais kaitējums izriet no nenoteiktības kāda prasītājam bija vairākus gadus, kā arī no tā, ka zuda viņa paļāvība attiecībā uz iestādi.

____________