Language of document :

Tožba, vložena 19. decembra 2005 - Tsarnavas proti Komisiji

(Zadeva F-125/05)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Vassilios Tsarnavas (Atene, Grčija) (zastopnik: N. Lhoëst, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba OPI z dne 1. aprila 2005, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke, vložena na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov (zahteva št. D/007/05);

po potrebi naj se za nično razglasi odločba Komisije z dne 7. oktobra 2005 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke (št. R/488/05);

toženi stranki naj se naloži plačilo odškodnine v višini 72.000 evrov za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki je tožeči stranki nastala zaradi nepravilnosti ali ponavljajočih se napak službe pri opravljanju nalog, ki jih je Komisija naredila v okviru napredovalnih obdobjih 1998 in 1999;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka izpodbija odločbi Komisije, s katerima sta bili zavrnjeni zahteva in pritožba, ki ju je tožeča stranka vložila, da bi dobila odškodnino za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki naj bi ji nastala zaradi ravnanja Komisije v okviru napredovalnih obdobjih 1998 in 1999. Tožeča stranka je tako za izpodbijanje ukrepov, ki jih je glede nje sprejela Komisija, sprožila štiri predhodne postopke in štiri sodne postopke, ki so pripeljali bodisi do umika bodisi do razglasitve ničnosti omenjenih ukrepov.

Premoženjska škoda naj bi izhajala iz dejstva, da je tožeča stranka, da bi si v celoti zagotovila svoje varstvo v okviru predhodnih postopkov, potrebovala pravno svetovanje. Nepremoženjska škoda naj bi izhajala iz negotovosti, v kateri je bila tožeča strank več let, in iz izgube zaupanja v institucijo.

____________