Language of document :

Kanne 22.12.2005 - Borbély v. komissio

(Asia F-126/05)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Andrea Borbély (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja R. Stötzel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

kumoaa Euroopan komission 30.9.2005 tekemän päätöksen sikäli kuin siinä kieltäydytään myöntämästä kantajalle Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 10 artiklan 1 kohdassa säädettyä päivärahaa, henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 5 artiklan 1 kohdassa säädettyä asettautumiskorvausta ja henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä korvausta matkakuluista palvelukseen tulemisen yhteydessä;

velvoittaa Euroopan komission maksamaan kantajalle päivärahan, asettautumiskorvauksen ja korvauksen matkakuluista palvelukseen tulemisen yhteydessä korkoineen siitä päivämäärästä lukien, jolloin mainitut summat olisi pitänyt maksaa henkilöstösääntöjen liitteen VII mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on muodollisesti ulkoasiainministeriön virkamiehenä Budapestissa, Unkarissa, ja joka sai komennuksen diplomaattiseen palvelukseen Unkarin pysyvään edustustoon Euroopan unionissa neljän vuoden kaudeksi, nimitettiin koeajalle komission virkamieheksi ja sijoitettiin Brysseliin.

Hän haki maaliskuussa 2005 asettautumiskorvausta, korvausta matkakuluista palvelukseen tulemisensa yhteydessä ja päivärahaa. Komissio hylkäsi tämän hakemuksen.

Kantaja väittää, että hänen ollessaan komennuksella hänen unkarilainen työnantajansa maksoi edelleen hänen palkkansa, ja hänen asuinpaikkansa ja taloudelliset intressinsä olivat Unkarissa. Lisäksi hän asui Brysselissä työnantajansa tarjoamassa kalustetussa asunnossa.

Hän väittää, että oikeuskäytännössä1 on jo vahvistettu, että virkamiehellä on oikeus edellä mainittuihin korvauksiin ja päivärahaan tilanteessa, jossa palvelukseenottopaikkakuntana on paikka, jossa virkamies asui välittömästi ennen palvelukseen ottamista komennuksen vuoksi.

____________

1 - Asia T-137/95, Mozzaglia v. komissio, tuomio 12.12.1996, Kok.H. 1996, s. I-A-619 ja II-1657.