Language of document :

2005. december 22-én benyújtott kereset - Borbély kontra Bizottság

(F-126/05. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Borbély Andrea (Brüsszel, Belgium) (képviselők: R. Stötzel ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság 2005. szeptember 30-i határozatát abban a részben, amelyben az megtagadja a felperesnek az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata VII. melléklete 10. cikkének (1) bekezdésében előírt napidíjhoz és a személyzeti szabályzat VII. melléklete 5. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében előírt beilleszkedési támogatáshoz való jogosultságát, valamint a szolgálatba állás utazási költségeinek a személyzeti szabályzat VII. melléklete 7. cikkének (1a) bekezdésében előírt megtérítését;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizottságot a napidíj, a beilleszkedési támogatás és a szolgálatba állás utazási költségeinek a felperes részére történő megtérítésére, azok kamatával együtt attól az időponttól kezdve, amikor ezek az összegek a személyzeti szabályzat VII. melléklete értelmében esedékessé váltak.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperest - akit hivatalosan a Külügyminisztérium tisztviselőjeként Budapesten négy évre Magyarországnak az EU melletti állandó képviseletéhez neveztek ki diplomáciai szolgálatra - a Bizottság próbaidős tisztviselőjévé nevezték ki Brüsszelben.

A felperes 2005 márciusában beilleszkedési támogatást, a szolgálatba álláshoz szükséges utazása költségeinek megtérítését és napidíjat igényelt. A Bizottság kérelmét elutasította.

A felperes előadja, hogy kihelyezése idején továbbra is magyar munkáltatójától kapott díjazást, illetve megtartotta magyarországi lakóhelyét és pénzügyi érdekeltségeit. Mindezen felül Brüsszelben munkáltatója által biztosított bútorozott lakásban lakott.

A felperes állítása szerint az ítélkezési gyakorlat1 már kialakította, hogy egy tisztviselő jogosult a fent hivatkozott visszatérítésre és támogatásra akkor, ha a kinevezés helye az, ahol a tisztviselő közvetlenül a kihelyezést megelőzően lakott.

____________

1 - T-137/95. sz., Mozzaglia kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (EBHT-KSZ 1996., I-A-619. és II-1657. o.)