Language of document :

2005 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Borbély prieš Komisiją

(Byla F-126/05)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Andrea Borbély (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato R. Stötzel

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

panaikinti tą 2005 m. rugsėjo 30 d. Europos Komisijos sprendimo dalį, kuria atsisakoma ieškovei skirti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 10 straipsnio 1 dalyje numatytus dienpinigius, Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 5 straipsnio 1 dalyje numatytą įsikūrimo pašalpą ir atlyginti kelionės išlaidas priimant į darbą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 7 straipsnio 1 dalies a punktą;

priteisti iš Europos Komisijos ieškovei sumokėti dienpinigius, įsikūrimo pašalpą ir atlyginti kelionės išlaidas priimant į darbą bei palūkanas nuo tos datos, kai šios sumos turėjo būti mokamos pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedą.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė, prieš tai buvusi Užsienio reikalų ministerijos tarnautoja Budapešte, Vengrijoje, kaip diplomatė ketverių metų terminui deleguota į Vengrijos nuolatinę atstovybę ES Briuselyje, bandomajam laikotarpiui buvo paskirta Komisijos pareigūne, einančia pareigas Briuselyje.

2005 m. kovą ji kreipėsi dėl įsikūrimo pašalpos, dėl kelionės išlaidų priimant į darbą atlyginimo ir dėl dienpinigių. Komisija jos prašymą atmetė.

Ieškovė tvirtina, kad būdama deleguota ji tebegavo atlyginimą kaip Vengrijos darbuotoja, o jos gyvenamoji vieta bei turtiniai interesai buvo Vengrijoje. Be to, Briuselyje ji gyveno apstatytame bute, kurį jai suteikė jos darbdavys.

Ji teigia, kad teismų praktikoje1 jau yra nustatyta, kad tokiu atveju, kai paskyrimo vieta sutampa su vieta, kurioje gyventa prieš pat paskyrimą dėl delegavimo, pareigūnas turi teisę gauti pirmiau nurodytas išmokas bei atlyginimą.

____________

1 - 1996 m. gruodžio 12 d. Sprendimas Mozzaglia prieš Komisiją (T-137/95, Rink. VT p. I-A-619 ir II-1657).