Language of document :

Prasība, kas celta 2005. gada 22. decembrī - Borbély pret Komisiju

(lieta F-126/05)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Andrea Borbély (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - R. Stötzel, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi

atcelt Komisijas 2005. gada 30. septembra lēmumu, ciktāl ar to prasītājai atsaka piešķirt dienas naudu, ko paredz Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu VII pielikuma 10. panta 1. punkts, iekārtošanās pabalstu, ko paredz minēto Civildienesta noteikumu VII pielikuma 5. panta 1. punkta pirmā daļa, un atlīdzināt ceļa izdevumus, kas radušies, uzsākot dienesta attiecības, kā to paredz Civildienesta noteikumu VII pielikuma 7. panta 1. punkta a) apakšpunkts;

uzdot Komisijai piešķirt prasītājai dienas naudu, iekārtošanās pabalstu un atlīdzināt ceļa izdevumus, kas radušies, uzsākot dienesta attiecības, kā arī procentus, ko aprēķina no dienas, kurā šī summa bija jāsamaksā atbilstoši Civildienesta noteikumu VII pielikumam.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, bijusī Ārlietu ministrijas (Budapeštā, Ungārijā) ierēdne, kas kā diplomāte uz četriem gadiem bija norīkota darbā Ungārijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Briselē, tika iecelta amatā kā pārbaudāmā ierēdne Komisijā ar darba vietu Briselē.

2005. gada martā viņa lūdza piešķirt dienas naudu un iekārtošanās pabalstu, kā arī atlīdzināt ceļa izdevumus, kas radušies, uzsākot dienesta attiecības. Komisija šo lūgumu noraidīja.

Prasītāja apgalvo, ka norīkojuma laikā viņa turpināja saņemt samaksu no darba devēja Ungārijā un saglabāja dzīvesvietu, kā arī finanšu intereses Ungārijā. Turklāt Briselē viņa dzīvoja mēbelētā dzīvoklī, ko tās rīcībā bija nodevis darba devējs.

Viņa norāda, ka judikatūrā 1 jau ir noteikts, ka ierēdnim ir tiesības uz minētajiem pabalstiem un atlīdzību, ja darbā pieņemšanas vieta ir tur, kur ierēdnis dzīvo norīkojuma dēļ pirms tā iecelšanas amatā.

____________

1 - 1996. gada 12. decembra spriedums lietā T-137/95 Mozzaglia/Komisija (Recueil FP,I-A-619. lpp. un II-1657. lpp.)