Language of document :

Tožba, vložena 22. decembra 2005 - Borbély proti Komisiji

(Zadeva F-126/05)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Andrea Borbély (Bruselj, Belgija) (Zastopnik: R. Stötzel, lawyer)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga, naj Sodišče prve stopnje:

za nično razglasi Odločbo Evropske komisije z dne 30. septembra 2005, v delu, ki tožeči stranki odreka pravico do dnevnic, kot to določa člen 10 (1) Priloge VII Kadrovskih predpisov za uslužbence Evropskih skupnosti, nadomestila za nastanitev, kot to določa prvi pododstavek člena 5 (1) Priloge VII Kadrovskih predpisov in povračila potnih stroškov ob nastopu zaposlitve, kot to določa člen 7 (1) (a) Priloge VII Kadrovskih predpisov;

Komisiji Evropskih skupnosti naloži plačilo dnevnic, nadomestila za nastanitev in potnih stroškov ob zaposlitvi, skupaj z obrestmi od dneva dospelosti zneskov v plačilo.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, formalno uradnica Ministrstva za zunanje zadeve v Budimpešti, Madžarska, napotena v diplomatsko službo na Stalno predstavništvo Madžarske pri EU v Bruslju za obdobje štirih let, je bila imenovana za poskusnega uradnika Komisije s službovanjem v Bruslju.

Marca 2005 je zaprosila za nadomestilo za nastanitev, povračilo potnih stroškov ob zaposlitvi in dnevnice. Komisija je prošnjo zavrnila.

Tožeča stranka zatrjuje, da je v času napotitve še vedno dobivala nadomestilo njenega madžarskega delodajalca ter obdržala bivališče in finančne zadeve na Madžarskem. Nadalje, v Bruslju je živela v opremljenem stanovanju, ki ga je vzdrževal njen delodajalec.

Trdi, da se je v sodni praksi1 že izoblikovalo pravilo, da je uradnik upravičen do zgoraj navedenih povračil in nadomestil v primeru, ko jo mesto novega imenovanja enako tistemu, kjer je uradnik prebival pred imenovanjem, in sicer zaradi napotitve.

____________

1 - Zadeva T-137/95 Mozzaglia proti Komisiji [1996] ECR-SC I-A-619 in II-1657.