Language of document :

Kanne 13.4.2006 - Sundholm v. komissio

(Asia F-42/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Asa Sundholm (Bryssel, Belgia) (edustajat : asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisistä soveltamissäännöksistä 3.3.2004 tehdyn komission päätöksen 12 artiklan toteaminen lainvastaiseksi,

ajanjaksoa 1.1.2004-31.12.2004 koskevan kantajan urakehityskertomuksen laatimisesta tehdyn päätöksen kumoaminen,

vastaajan velvoittaminen maksamaan menettelyn tässä vaiheessa yksi euro korvausta henkisistä vahingoista,

vastaajan velvoittaminen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja väittää aluksi, että yleisiin soveltamissäännöksiin tehdyt muutokset loukkaavat oikeusvarmuuden periaatetta ja virkamiesten urakehitystä, ja että ansioiden arviointia koskevat säännöt ovat muuttuneet arviointikauden aikana.

Tämän jälkeen kantaja väittää, että yleisiä soveltamissäännöksiä ja perusteluvelvollisuutta on rikottu. Erityisesti siitä huolimatta, että kantajan tehtävät ovat muuttuneet ja tavoitteita ja arviointiperusteita ei ole vahvistettu täsmällisesti ja lopullisesti, hänen vuoden 2003 urakehityskertomuksensa huomautukset on kopioitu hänen vuoden 2004 urakehityskertomukseensa noudattamatta yleisten soveltamissäännösten mukaisia edellytyksiä tälle toistamiselle.

Lopuksi kantaja väittää, että riidanalaisessa päätöksessä on ilmeinen arviointivirhe ja annettujen pisteiden ja huomautusten välillä on epäjohdonmukaisuuksia.

____________