Language of document :

Tožba, vložena 13. aprila 2006 - Sundholm proti Komisiji

(Zadeva F-42/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Asa Sundholm (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti člena 12 odločbe Komisije z dne 3. marca 2004 o Splošnih določbah za izvajanje člena 43 Kadrovskih predpisov (SDI);

razglasitev ničnosti odločbe o izdaji kariernega ocenjevalnega poročila (REC) tožeče stranke za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2004;

naložitev toženi stranki plačila 1 evra za nepremoženjsko škodo;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi najprej zatrjuje, da spremembe SDI kršijo načelo pravne varnosti in upravičenosti do kariere uradnikov, ker so bila pravila o ocenjevanju uspešnosti v ocenjevalnem obdobju spremenjena

Tožeča stranka nato zatrjuje kršitev SDI in obveznosti obrazložitve. Podrobneje, čeprav so bile naloge tožeče stranke spremenjene ter cilji in merila ocenjevanja niso podrobneje in končno določeni, bi bilo treba pojasnila k njenemu REC 2003 prepisati h REC 2004 brez upoštevanja pogojev, ki jih SDI določa za izmenjavo.

Nazadnje tožeča stranka zatrjuje, da izpodbijana odločba krši pooblastilo za odločanje po prostem preudarku in dodeljena ocena ni skladna s pojasnili.

____________