Language of document :

Kanne 21.12.2005 - Nanbru v. Euroopan parlamentti

(Asia F-127/05)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Nicole-Kiwi Nanbru (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja G. Vandersanden)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan parlamentin 28.4.2005 tekemä päätös, joka annettiin kantajalle tiedoksi 3.5.2005 ja jolla annettiin uusi lausunto hänen vanhuuseläkeoikeuksiensa vahvistamisesta 1.1.2005 alkaen, on kumottava

kantajalle on palautettava eläkeoikeudet sellaisina kuin ne oli hänelle täsmennetty varmoin, yhtäpitävin ja tarkistetuin luvuin, jotka toimitettiin hänelle kirjallisesti (sähköpostilla tai ilmoituksilla) ja jotka Euroopan parlamentin henkilöstöasioiden pääosasto suullisesti vahvisti, myöntämällä hänelle kuukausittain 634,40 euron suuruinen tasaussumma hänen vanhuuseläkkeensä päättymiseen saakka

kantajalle on maksettava korvausta henkisestä kärsimyksestä, jonka kohtuulliseksi ja väliaikaiseksi määräksi arvioidaan 250 000 euroa

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka jäi Euroopan parlamentin väliaikaisen toimihenkilön toimesta eläkkeelle 1.1.2005, vastustaa kyseisen toimielimen tekemää päätöstä alentaa hänen eläkkeensä määrää verrattuna siihen määrään, joka hänelle oli ilmoitettu silloin, kun hän arvioi sopivaa hetkeä jäädä eläkkeelle ja hakea mahdollisesti hänen Belgiassa hankkimiensa eläkeoikeuksien siirtämistä yhteisöjen eläkejärjestelmään.

Kumoamisvaatimuksen osalta kantaja katsoo, että vaikka hallintoviranomainen voikin korvata lainvastaisen päätöksen uudella päätöksellä, tässä tapauksessa uutta päätöstä, jolla kantajan eläkeoikeuksien määrä vahvistettiin aikaisemmin ilmoitettua pienemmäksi, ei tehty kohtuullisessa ajassa. Näin ollen kantaja väittää, että hänen perusteltua luottamustaan eläkkeensä määrään on loukattu.

Henkisen kärsimyksensä kantaja väittää aiheutuneen kaikista niistä virheistä, jotka Euroopan parlamentti on tämän asian aikana tehnyt.

____________