Language of document :

2005. december 21-én benyújtott kereset - Nanbru kontra Európai Parlament

(F-127/05. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Nicole-Kiwi Nanbru (Brüsszel, Belgium) (képviselő: G. Vandersanden ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Parlamentnek a felperes öregségi nyugdíjjogainak 2005. január 1-jétől alkalmazandó újbóli megállapításáról szóló, a felperesnek 2000. május 3-án kézbesített, 2005. április 28-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék állítsa helyre a felperes nyugdíjjogait oly módon, ahogyan azt a felperessel az Európai Parlament Személyzeti Főigazgatósága állandó, egybehangzó és ellenőrzött számadatokkal írásban (elektronikus levelekben vagy feljegyzésekben), illetőleg szóban közölte, és ennek megfelelően öregségi nyugdíja lejártáig havi 634,40 euró különbözetet állapított meg;

a Közszolgálati Törvényszék téríttesse meg a felperes által elszenvedett nem vagyoni kárt, amelynek összegét a felperes méltányosan és ideiglenesen 250 000 euróban határoz meg;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki az Európai Parlament 2005. január 1-je óta nyugalmazott ideiglenes alkalmazottja, vitatja a Parlament azon határozatát, amellyel az csökkentette a felperes nyugdíjának összegét ahhoz képest, amit abban az időszakban jelölt meg, amikor a felperes annak célszerűségét értékelte, hogy nyugdíjba menjen-e és adott esetben kérje-e a Belgiumban megszerzett nyugdíjjogainak a közösségi nyugdíjrendszerbe való átvitelét.

A megsemmisítés iránti kereseti kérelmet illetően a felperes arra hivatkozik, hogy noha egy közigazgatási szerv jogosult törvénysértő határozatát visszavonni és helyette újat hozni, jelen esetben a felperes nyugdíjjogait a tervezettnél alacsonyabb szinten megállapító új határozat meghozatalára nem ésszerű határidőn belül került sor. Ilyen körülmények között az a bizalom, amelyet nyugdíjának összegével kapcsolatban jogszerűen táplálhatott, a felperes szerint sérelmet szenvedett.

A nem vagyoni kár azokból a hibákból ered, amelyeket a jelen ügy folyamán az Európai Parlament elkövetett.

____________