Language of document :

2005 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Nanbru prieš Europos Parlamentą

(Byla F-127/05)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Nicoele-Kiwi Nanbru (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato G. Vandersanden

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ieškovės reikalavimai

panaikinti 2005 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento sprendimą, apie kurį ieškovei buvo pranešta 2005 m. gegužės 3 d., dėl naujo jos teisių į senatvės pensiją nustatymo nuo 2005 m. sausio 1 d.;

atstatyti ieškovei senatvės pensijos išmokų dydį, kuris buvo nustatytas fiksuotais, vieningais ir sutikrintais skaičiais, kuriuos raštu (paštu arba raštais) pateikė ir žodžiu patvirtino Europos Parlamento Personalo direktoratas jai skirdamas kintamą 634,40 EUR sumą per mėnesį iki jos senatvės pensijos pabaigos;

atlyginti ieškovei moralinę žalą, kuri ex aequo et bono bei preliminariai buvo įvertinta 250 000 EUR;

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė, Europos Parlamento laikinoji tarnautoja, išėjusi į pensiją nuo 2005 m. sausio 1 d., ginčija šios institucijos sprendimą sumažinti jos pensijos išmoką lyginant su ta, kuri jai buvo nurodyta tuo metu, kai ji vertino galimybes išeiti į pensiją ir prireikus paprašyti jos Belgijoje įgytas pensijos teises perkelti į Bendrijos sistemą.

Kiek tai susiję su prašymu dėl panaikinimo, ieškovė teigia, kad nors administracinė valdžia galėjo pakeisti neteisėtą sprendimą, šiuo atveju naujas sprendimas, kuriuo nustatomos ieškovės pensijos teisės yra mažesnės nei buvo numatyta anksčiau, nebuvo priimtas per protingą terminą. Šiomis aplinkybėmis buvo pažeistas pasitikėjimas, kuriuo ieškovė galėjo teisėtai remtis, kiek tai susiję su pensijos išmokų suma.

Kai dėl moralinės žalos, ji išplaukia iš Europos Parlamento šios bylos eigoje padarytų klaidų visumos.

____________