Language of document :

Prasība, kas celta 2005. gada 21. decembrī - Nanbru pret Eiropas Parlamentu

(lieta F-127/05)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Nicole-Kiwi Nanbru (Brisele, Beļģija), (pārstāvis - G. Vandersanden, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta 2005. gada 28. aprīļa lēmumu, kas prasītājai paziņots 2005. gada 3. maijā un kurā ir ietverts paziņojums par viņas izdienas pensijas tiesību noteikšanu laikposmam no 2005. gada 1. janvāra;

atjaunot prasītājas pensijas tiesības, ko Eiropas Parlamenta Personāla ģenerāldirektorāts viņai ir paziņojis rakstveidā (ar pastu vai izrakstu veidā), izteicis nemainīgos, saskaņotos un pārbaudītos skaitļos un apstiprinājis mutvārdiem, proti, piešķirt viņai starpības summu EUR 634,40 mēnesī uz laikposmu līdz viņas izdienas pensijas tiesību izbeigšanai;

atlīdzināt prasītājai nodarīto morālo kaitējumu, kas ex aequo et bono un provizoriski ir novērtēts par summu EUR 250 000;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, Eiropas Parlamenta pagaidu darbiniece, kas ir pensionējusies no 2005. gada 1. janvāra, apstrīd minētās iestādes lēmumu samazināt viņas pensijas summu, salīdzinot ar to, kas viņai bijis paziņots laikā, kad viņa apsvēra iespēju pensionēties un, ja nepieciešams, lūgt viņas Beļģijā iegūtās pensijas tiesības pārvest Kopienu sistēmā.

Saistībā ar prasību par tiesību akta atcelšanu prasītāja norāda, ka, pat ja administratīvajai iestādei būtu tiesības aizstāt nelikumīgu lēmumu, šajā lietā jaunais lēmums, ar kuru prasītājas pensijas tiesības noteic līmenī, kas ir zemāks par iepriekš noteikto, nav bijis pieņemts saprātīgā termiņā. Līdz ar to ir pārkāpts tiesiskās paļāvības princips, uz ko prasītāja varētu likumīgi atsaukties saistībā ar viņas pensijas summu.

Morālais kaitējums ir radies visu Eiropas Parlamenta šajā lietā izdarīto pārkāpumu dēļ.

____________