Language of document :

Tožba, vložena 21. decembra 2005 − Nanbru proti Evropskemu parlamentu

(Zadeva F-127/05)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Nicole-Kiwi Nanbru (Bruselj, Belgija) (zastopnik: G. Vandersanden, avocat)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti Odločbe Evropskega parlamenta z dne 28. aprila 2005, ki jo je tožeča stranka prejela 3. maja 2005 in vsebuje novo določitev njenih pokojninskih pravic od 1. januarja 2005 dalje;

Vzpostavitev takih pokojninskih pravic tožeče stranke, kot so bile določene s fiksnimi, usklajenimi in preverjenimi zneski v pisni obliki (elektronska pošta ali zaznamki) in ki jih je Generalni direktorat za kadre Evropskega parlamenta ustno potrdil ter ji odobril diferencialni znesek 634,40 evrov mesečno do konca njene starostne pokojnine;

Povrnitev nepremoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka in se ex aequo et bono začasno ocenjuje na 250.000 evrov;

Naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeča stranka, ki je od 1. januarja 2005 upokojena začasna uslužbenka Evropskega parlamenta, nasprotuje odločbi omenjene institucije, da se ji zmanjša znesek pokojnine glede na izračun, ki ga je prejela takrat, ko se je odločala za odhod v pokoj in za to, da v takih okoliščinah zaprosi za prenos svojih pokojninski pravic, pridobljenih v Belgiji, v sistem Skupnosti.

V zvezi z zahtevkom za razglasitev ničnosti tožeča stranka navaja, da, čeprav upravni organ nezakonito odločbo lahko nadomesti z novo, pa v obravnavanem primeru nova odločba, ki je določila pokojninske pravice tožeče stranke na nižjo raven kot pred tem, ni bila izdana v razumnem roku. V teh okoliščinah je bilo kršeno legitimno zaupanje tožeče stranke v znesek pokojnine.

Nepremoženjska škoda naj bi izhajala iz vseh napak Evropskega parlamenta v tej zadevi.

____________