Language of document :

2005 m. gruodžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Adolf ir kt. prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla F-128/05)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Claude Adolf ir kiti, atstovaujami advokatų L. Levi ir G. Vandersanden

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovų reikalavimai

pripažinti, kad jų ieškinys yra priimtinas ir pagrįstas, įskaitant ir jame nurodytą prieštaravimą dėl teisėtumo;

panaikinti 2005 m. kovo mėn. pranešimus apie pensijas, kad būtų taikomas valstybės, kurioje jie gyvena, sostinės korekcinis koeficientas arba bent jau lygiavertiškumą užtikrinantis korekcinis koeficientas, apskaičiuotas atsižvelgiant į pragyvenimo kainą vietose, laikomose ieškovų patiriamų išlaidų vietomis;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Visi ieškovai šioje byloje yra į pensiją iki 2004 m. gegužės 1 d. išėję pareigūnai. Jie ginčija 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 iš dalies keičiančiu Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas nustatytą pereinamąjį laikotarpį iki korekcinių koeficientų panaikinimo, tiek kiek pagal šią tvarką nauji pensijų korekciniai koeficientai apskaičiuojami atsižvelgiant ne į pragyvenimo kainą sostinėje, bet į vidutinę pragyvenimo kainą valstybėje, kurioje į pensiją išėjęs asmuo įrodo turįs nuolatinę gyvenamąją vietą.

Grįsdami savo reikalavimus ieškovai pirmiausia teigia, kad ginčijamas reglamentas yra pagrįstas klaidingais motyvais, nes nei vis didesnė Bendrijos integracija, nei judėjimo ir apsigyvenimo laisvė, nei sunkumai kylantys nustatant tikrąją pensininkų gyvenamąją vietą negali būti pereinamosios tvarkos nustatymo pagrindu.

Toliau ieškovai teigia, kad šiuo atveju buvo pažeisti vienodo požiūrio, teisinio tikrumo, įgytų teisių galiojimo atgal ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai.

____________