Language of document :

Žaloba podaná dne 23. prosince 2005 - Merglova v. Komise

(Věc F-129/05)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Eva Merglova (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues, Y. Minatchy, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

určit, že žaloba je přípustná;

zrušit rozhodnutí AIPN ze dne 15. září 2005, kterým se zamítá stížnost žalobkyně;

rozhodnout o změně platové třídy žalobkyně na platovou třídu C*3 nebo C*2 a to se zpětnou účinností k 1. květnu 2004;

podpůrně požadovat, aby Komise uznala žalobkyni za způsobilou k povýšení do platové třídy C*3 nebo C*2 při dalším povyšování a nahradila škodu, která vznikla žalobkyni tím, že nebyla zařazena do platové třídy C*2 nebo C*3 od 1. května 2004;

v každém případě uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, která je úřednicí Komise, a která byla přijata po změně služebního řádu, avšak na seznam kandidátů zveřejněného výběrového řízení byla zapsána před uvedenou změnou, se dovolává protiprávnosti článku 2 přílohy XIII služebního řádu, podle kterého byla zařazena do platové třídy C*1 platového stupně 2.

Žalobkyně uplatňuje na podporu své námitky protiprávnosti nejprve existenci porušení zásady rovnocennosti mezi starou a novou strukturou služebního postupu, zásady, které je věnován článek 6 služebního řádu. Služební postup žalobkyně je totiž jejím zařazením do platové třídy C*1 zpomalen.

Žalobkyně má rovněž za to, že se stala obětí porušení zásady rovného zacházení vzhledem ke svým kolegům platové třídy C4 nebo C5, kteří byly povýšeni před 1. květnem 2004.

Konečně se žalobkyně opírá o porušení legitimního očekávání, které měla ohledně skutečnosti, že nová struktura služebního postupu nebude mít za následek zhoršení jejích pracovních podmínek, o porušení svých nabytých práv, jakož i o existenci zneužití pravomoci.

____________