Language of document :

2005. december 23-án benyújtott kereset - Eva Merglova kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-129/05. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Eva Merglova (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues, Y. Minatchy ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa a kérelmet elfogadhatónak;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2005. szeptember 15-i, a felperes panaszát elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék 2004. május 1-jére visszaható hatállyal sorolja be a felperest C*3 vagy C*2 besorolási fokozatba;

a Közszolgálati Törvényszék másodlagosan hívja fel a Bizottságot annak elismerésére, hogy a felperes a következő előléptetési időszakban C*3 vagy C*2 besorolási fokozatba előléptethető, és kötelezze a Bizottságot a felperes abból eredő kárának megtérítésére, hogy 2004. május 1-jével kezdődően nem C*3 vagy C*2 besorolási fokozatba sorolták be;

a Közszolgálati Törvényszék minden esetben kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes a Bizottság tisztviselője, a személyzeti szabályzat reformját követően vették fel, ám e reformot megelőzően kiírt versenyvizsga tartaléklistáján szerepelt; a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 2. cikkének jogellenességére hivatkozik, melynek alapján őt a C*1 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába sorolták be.

A jogellenességi kifogást a felperes először is a régi és az új előmeneteli rendszer egyenlőségének a személyzeti szabályzat 6. cikkében kimondott elvével indokolja. A C*1 besorolási fokozatba történt besorolása miatt ugyanis előmenetele lassult.

A felperes egyben úgy véli, hogy vele szemben megsértették az egyenlő bánásmód elvét a C4 vagy C5 besorolási fokozatba 2004. május 1. előtt előléptetett munkatársaihoz képest.

Végül a felperes szerzett jogainak védelmére, hatáskörrel való visszaélésre és azon tény iránti bizalom védelme elvének megsértésére hivatkozik, hogy az új előmeneteli rendszer munkájának feltételeit nem rontja.

____________