Language of document :

Žaloba podaná dne 31. prosince 2005 - Soares v. Komise

(Věc F-130/05)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlos Alberto Soares (Brusel, Belgie) (zástupci: A. Coolen, J.-N. Loius, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí Komise ze dne 19. září 2005, kterým se zamítá žádost žalobce směřující k dosažení opravy jeho služebního postupu

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby se žalobce dovolává jediného žalobního důvodu vycházejícího z porušení zásady řádné správy a řízení, zásady rovnosti zacházení, jakož i porušení článku 45 služebního řádu, ve znění platném před 1. květnem 2004.

Žalobce vytýká Komisi, že zpomalila jeho služební postup v rozsahu, v němž jednak nevypracovala hodnotící zprávy za hodnocené roky 1995 až 2000 a jednak nepřijala všechna opatření k náhradě újmy, kterou dle svého tvrzení žalobce utrpěl kvůli neexistenci těchto hodnotících zpráv.

____________