Language of document :

31. detsembril 2005 esitatud hagi - Soares versus komisjon

(Kohtuasi F-130/05)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Carlos Alberto Soares (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid A. Coolen, J.-N. Loius, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 19. septembri 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus ennistada tema teenistuskarjääri areng;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks esitab hageja ühe väite, mis tuleneb hea asjaajamise, hea halduse ja võrdse kohtlemise põhimõtete ning samuti personalieeskirjade 1. mail 2004 kehtinud redaktsioonis artikli 45 rikkumisest.

Hageja heidab komisjonile ette seda, et viimane aeglustas tema teenistuskarjääri arengut, kuna esiteks ei koostanud ta karjääriarengu aruannet ametialase edutamise aastateks 1995-2000 ja teiseks ei võtnud ta meetmeid, et hüvitada kahju, mida hageja väidetavalt sai nimetatud karjääriarengu aruande puudumise tõttu.

____________