Language of document :

Kanne 31.12.2005 - Carlos Alberto Soares v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-130/05)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Carlos Alberto Soares (Brysseli, Belgia) (edustajat: asianajaja A. Coolen, asianajaja J.-N. Loius ja asianajaja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Komission 19.9.2005 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan uran uudelleenjärjestelyä koskeva hakemus, on kumottava.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka perustuu hyvän hallinnoinnin ja hyvän hallinnon periaatteiden ja yhdenvertaisen kohtelun loukkaamiseen sekä henkilöstösääntöjen 45 artiklan, sellaisena kuin se oli voimassa ennen 1.5.2004, rikkomiseen.

Kantaja moittii komissiota siitä, että se on viivyttänyt hänen urakehitystään, koska se ei ole laatinut arviointikertomuksia ylennyskierroksilta 1995-2000 ja koska se ei ole toteuttanut kaikkia toimenpiteitä, joilla olisi voitu korjata se vahinko, jota kantaja on kärsinyt mainittujen arviointikertomusten puuttumisen johdosta.

____________