Language of document :

Beroep ingesteld op 31 december 2005 - Soares tegen Commissie

(Zaak F-130/05)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Carlos Alberto Soares (Brussel, België) [vertegenwoordigers: A. Coolen, J.-N. Loius, E. Marchal, advocaten]

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 19 september 2004 houdende afwijzing van verzoekers verzoek om zijn loopbaan te herstellen;

verwijzing van verweerster in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn vordering voert verzoeker één middel aan. Dit middel betreft schending van het beginsel van goed beheer en bestuur, schending van het beginsel van gelijke behandeling, en schending van artikel 45 van het Statuut, in de vóór 1 mei 2004 geldende versie.

Verzoeker verwijt de Commissie zijn loopbaanontwikkeling te hebben vertraagd, omdat zij in de eerste plaats geen beoordelingsrapporten voor de bevorderingsprocedures van 1995 tot en met 2000 heeft opgesteld, en in de tweede plaats niet alle maatregelen heeft genomen om de schade te herstellen die verzoeker wegens het ontbreken van deze beoordelingsrapporten heeft geleden.

____________