Language of document :

Tožba, vložena 31. decembra 2005 - Soares proti Komisiji

(Zadeva F-130/05)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Carlos Alberto Soares (Bruselj, Belgija) (zastopniki: A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti Odločbe Komisije z dne 19. septembra 2005 o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za obnovitev njene kariere;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka navaja tožbeni razlog kršitev načel dobrega upravljanja, dobre uprave in enakega obravnavanja ter kršitev člena 45 Kadrovskih predpisov za uradnike v različici, ki je bila v veljavi pred 1. majem 2004.

Tožeča stranka očita Komisiji, da je ustavila njeno kariero, kolikor, na eni strani, ni sestavila ocenjevalnih poročil za napredovalno obdobje od leta 1995 do 2000, in na drugi strani, ni sprejela vseh ustreznih ukrepov za povrnitev škode, ki jo je, kot zatrjuje tožeča stranka, utrpela zaradi neobstoja navedenih ocenjevalnih poročil.

____________