Language of document :

2006. január 31-én benyújtott kereset - Larsen kontra Bizottság

(F-11/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Holger Larsen (London, Egyesült Királyság) és társai (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a személyi juttatásokat kezelő és kifizető hivatal igazgatójának a felperes díjazását 2005. május 1-jei hatállyal csökkentő, 2005. március 2-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizesse ki a felperesnek a neki járó lakásbérleti támogatást attól a naptól kezdve, amikortól azt neki nem folyósították, megnövelve azt az Európai Központi Bank irányadó kamatlábát két százalékkal meghaladó kamatláb alapján kiszámolt kompenzációs kamatokkal;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki a Bizottság londoni képviseleti irodájába beosztott tisztviselő, 2002. október 1-jétől kezdve lakásbérleti támogatásban részesült személyzeti szabályzat VII. mellékletének 14a. cikke és a 6/66/Euratom, 122/66/EGK rendelet1 alkalmazásával. Mivel az említett cikket a személyzeti szabályzat reformja során hatályon kívül helyezték, 2005. május 2-i határozatával a Bizottság a felperestől megvonta az említett támogatást.

Keresetének alátámasztására a felperes először is a személyzeti szabályzat 62. cikkének és a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 19. cikkének megsértésére hivatkozik. Előadja különösen, hogy az alperes helytelenül alkalmazta ez utóbbi cikket az intézmények igazgatási vezetőinek kollégiuma által 2004. október 14-én elfogadott értelmezése szerint, amely a lakásbérleti támogatást kizárja a díjazásnak az említett cikkben rögzített átmeneti intézkedések hatálya alá tartozó részei közül. Az ilyen értelmezés ugyanis jogsértő lenne, minthogy lecsökkentené a szóban forgó rendelkezésben előírt névlegesjövedelem-garancia hatályát.

Ezen kívül a felperes álláspontja szerint a megtámadott határozat megsérti a tisztviselők vásárlóereje egyenértékűségének a személyzeti szabályzat 64. és 65. cikkében foglalt elvét.

____________

1 - A lakásbérleti támogatás fizetésére jogosító helyek jegyzékéről, a támogatás legmagasabb összegéről és a támogatás nyújtásának szabályairól szóló, 1966. július 28-i 6/66/Euratom, 122/66/EGK tanácsi rendelet, HL 150., 2749. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 20. o.